151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерних технологій у дорожньо-будівельній галузі з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій. Орієнтація на дорожньо-будівельну галузь є відмінною рисою освітньої програми.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання -   3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 80

Кредитів - ECTS  240, у тому числі 180 – обов’язкові компоненти, 60 – вибіркові компоненти освытньої програми.

Термін навчання - 1 рік 4 місяців

Ліцензійний обсяг - 25

Кредитів - 90 кредитів ECTS