133 Галузеве машинобудування

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень з галузі машинобудування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання; базується на сучасних наукових дослідженнях, сучасних методах отримання і обробки вимірювань, впровадженні інноваційних технологій, орієнтує на подальшу практичну професійну діяльність і кар’єру, що сприятиме відтворенню інтелектуального потенціалу держави і забезпеченню сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

Ліцензійний обсяг -  220 (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання).

Кредитів - 240 кредитів ECTS, в тому числі 180 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 60 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента. 

Термін навчання - 1 рік 3 місяці

Ліцензійний обсяг - 100 (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання). 

Кредитів - 90 кредитів ECTS, в тому числі 65 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 25 кредитів  ECTS – дисципліни за вибором студента.

Термін навчання - 4 роки

Ліцензійний обсяг - 10 (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання)

Кредитів - 45 кредитів ECTS, в тому числі 33 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 12 кредитів ECTS – дисципліни за вибором здобувача.