131 Прикладна механіка

Підготовка фахівців, здатних до вирішення інженерно-технічних і наукових задач прикладної механіки  в умовах сучасних  машинобудівних і ремонтних підприємств.

Термін навчання – 3 роки 10 месяців

Ліцензійний обсяг – 25. Кредитів – 240 кредитів ECTS,

В тому числі 180  кредитів ECTS  – нормативні дисципліни,

60 кредитів ECTS  – дисципліни за вибором студента.

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 7

Кредитів ECTS - 90