075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 

Кредитів - ECTS - 240