071 Облік і оподаткування

Особливістю підготовки фахівців освітньої програми "Облік і оподаткування" є акцент на організацію   облікового  процесу, податкових  відносин,  використання  облікової  інформації в  управлінні підприємством з метою розв’язання складних спеціалізованих завдань на основі проведення  досліджень та  здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності бізнес-середовища

Ступінь вищої освіти

Термін навчання - 1 рік 9 місяців

Ліцензійний обсяг - 30 студентів

Кредитів - 120 кредитів ECTS, в тому числі 90 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 30 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента. 

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 30 студентів

Кредитів - 240 кредитів ECTS, в тому числі 180 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 60 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента. 

Термін навчання - 1 рік 3 місяці

Ліцензійний обсяг - 24 здобувача

Кредитів -  90 кредитів ECTS, в тому числі 66 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 24 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента.

Структурний підрозділ

кафедра обліку і оподаткування