071 Облік і оподаткування

Особливістю підготовки фахівців освітньої програми "Облік і оподаткування" є акцент на організацію   облікового  процесу, податкових  відносин,  використання  облікової  інформації в  управлінні підприємством з метою розв’язання складних спеціалізованих завдань на основі проведення  досліджень та  здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності бізнес-середовища

Ступінь вищої освіти

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 50 студентів

Кредитів - 240 кредитів ECTS, в тому числі 180 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 60 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента. 

Гарант освітньої програми

Ковальова Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

Телефон: +38(063) 262-36-36
Адреса: вул. Владислава Зубенка, 3А, ауд. 169е 
E-mail: kovaleva64@ukr.net   

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 25

Кредитів -  90 кредитів ECTS, в тому числі 65 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 25 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента.

Структурний підрозділ

кафедра обліку і оподаткування