Історія ІОЦ

ІОЦ був створений в 1977 р. Основною технічною базою в цей час були обчислювальні машини типу «ЕС». Починаючи з 1985 р., відбувається заміна машин типу «ЕС» на персональні комп’ютери. У цей час ІОЦ бере участь у розробці програмного і технічного забезпечення навчального процесу, супутникового телебачення, створення і розвитку локальної мережі з виходом в Internet. Також аналізує, апробує і впроваджує в навчальний процес найперспективніші технічні засоби навчання (ТЗН) на базі новітніх типів проекторів і комп’ютерів.

Сьогодні в навчальному процесі задіяна мультимедійна техніка та комп’ютери, що дозволяє повністю забезпечити потребу кафедр при читанні лекцій і захисті дипломних проектів. У 1995 р. створена інформаційна локальна мережа, яка ІОЦ постійно модернізується і розширяється. Для підвищення пропускної спроможності мережі впровадженні технології оптоволоконного зв’язку окремих корпусів. Виконані роботи з проведення оптоволоконної мережі в віддалені факультети: механіки, мехатроніки, управління і бізнеса а також до студмістечка.

Удосконалюючи можливості локальної мережі ХНАДУ, в навчальному корпусі факультету підготовки іноземних студентів створена серверна, яка підтримує зовнішні й внутрішні канали зв’язку і забезпечує цілодобовий доступ до університетського web-ресурсу, e-mail і загальноосвітнього порталу та інш. Сьогодні університет підключений до Internet каналом зв’язку Української науково-освітньої мережі URAN і мережі MaxNet з сумарною пропускною спроможністю 940 Мбіт/с. У ХНАДУ експлуатується 1350 комп’ютерів, які знаходяться в 50 комп’ютерних класах і всі мають вихід в Internet. Великий об’єм робіт виконується зі створення і експлуатації автоматизованої інформаційної системи (типовий) АІСТ.

Сьогодні автоматизовано всі види робіт з ведення особистих справ студентів, збору статистичної інформації, оперативного обліку руху контингенту, формування відомостей і т.д. Одне з основних завдань АСУ-ВУЗ – створення автоматизованих засобів управління навчальним процесом. Впровадження ІОЦ підсистеми ДЕКАНАТ відкрило щлях для виконання широкого кола завдань, пов’язаних з підтримкою навчального процесу.

Широкою сферою вживання інформаційних технологій є організаційно-управлінська діяльність з трудомістким формуванням звітних документів, прийнятих в діловодстві. Упровадження системи АІСТ в плановому відділі і відділі кадрів дозволило вирішити ці завдання. У складі ІОЦ працює студія навчального телебачення, співробітниками якої знімаються і створюються навчальні фільми, останній з яких ХНАДУ-85.