Контакти

Телефон 707 37 46

E-mail: cnit@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua

Інформаційно-обчислювальний центр

Однією з важливих характеристик вищого навчального закладу є ступінь використання сучасних обчислювальних і інформаційних технологій у вирішенні проблем забезпечення освітньої, управлінської та фінансово-господарської діяльності, що визначає конкурентоспроможність ВНЗ та перспективи його розвитку.

Для координації робіт в цьому напрямі у 1976 р. в унiверситетi був створений обчислювальний центр, який далі був реформований в інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ). Першим його начальником був Ю.М. Лущан, а науковим керівником професор д.т.н О.П. Алексієв. Основними напрямками роботи ІОЦ із впровадження інформаційних технологій в університеті є:

  • розробка та впровадження автоматизованої информаційної ситстеми (АІСТ) у навчальну, науковову та -господарчу діяльність університету;

  • побудова та аміністрування телекомунікаційного вузла університету (інтернет), його розвиток та інтеграція в єдин ий інформаційно-освітній простір країни;

  • побудова унiверситетської комп’ютерної мережi;

  • побудова комп’ютерних мереж у гуртожитках університету, адміністрування доступу студентів до інформаційних ресурсів університету та Інтернет.

  • впровадження сучасних програмних рішень у навчальну та наукову діяльність університету;

  • технічна та організаційна підтримка роботи комп'ютерного обладнання в класах, на кафедрах та відділах університету;

  • побудова та експлуатаційна підтримка лекційних мультимедійних аудиторій;

  • впровадження нових інформаційних телевізійних і відіокомунікаційнихтехнологій в навчальний процес.