Дистанційне навчання

Харківський національний автомобільно-дорожній універсистет забезпечує дистанційну форму навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій через електронні навчальні курси, розміщені на Внешняя ссылка открывается в новом окнеНавчальному сайті ХНАДУ.

Організація дистанційної форми навчання 

Кафедра готує план проведення дистанційного навчання та затверджує його в деканаті. Наявність дистанційного курсу або електронного курсу-ресурсу обов’язкова.

Викладач організовує навчальний процес за допомогою дистанційного курсу де передбачене щотижневе планування та відображені результати навчального процесу.

Студент повинен отримати на кафедрі індивідуальний логін та пароль, а також адреси курсів.
Це дає йому можливість заходити у курси, які вивчаються у конкретному семестрі, завантажувати інформаційні файли (посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки тощо), залишати на відповідному тижні звіти індивідуальних завдань, проходити тематичні тести, винонувати практичні завдання та зустрічатися з викладачем в онлайн режимі на лекціях.
Начинается скачивание файлаІнструкція для студентів як працювати на навчальному сайті

Також, студенти мають змогу користуватися Файловим архівом ХНАДУ, який забезпечує доступ до навчально-методичних матеріалів дисципліни: посібник, підручник, конспект лекцій, робоча програма дисципліни, методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт, контрольних, курсових, СРС та ін.
Логін і пароль до файлового архіву видають куратори для усієї групи.
Начинается скачивание файлаІнструкція для студентів як користуватись файловим архівом