Документи:

 • Концепція розвитку дистанційного навчання в ХНАДУ
 • Положення про дистанційну форму навчання у ХНАДУ
 • Положення про проведення експертизи дистанційних курсів 
 • Положення про електронний курс-ресурс
 • Шаблон Електронного курсу - ресурсу

Переваги дистанційного навчання

 • Можливість отримати освіту практично не виходячі із дому;
 • Скорочуються до мінімума витрати на проїзд до навчального закладу та проживання;
 • Постійний контакт з викладачем через мережу Internet;
 • 100% забезпечення методичними матеріалами в електронному вигляді.

Організація дистанційної форми навчання в ХНАДУ

 • Після зарахування у ХНАДУ на дистанційну форму навчання Центр заочного та дистанційного навчання надає студенту логін і пароль для доступу до дистанційних курсів.
 • Упродовж навчального року студент самостійно опрацьовує навчальний матеріал, консультується згідно із розкладом віртуальних консультацій з викладачами та методистами. Наприкінці навчання виконіються тести.
 • Після виконання тестів, одразу видно кількість набраних балів, а оцінки за виконані завдання надсилаються викладачем у вигляді повідомлення. Свої результати студент завжди може переглянути на відповідній сторінці в системі дистанційного навчання.
 • У студентів дистанційної форми навчання залiково-екзаменаційна сесія відбувається 1 раз на рік у ході особистої зустрічі екзаменатора та студента на базі центру заочного та дистанційного навчання ХНАДУ.
 • По завершенню навчання студенти отримують диплом бакалавра державного зразка, як і студенти інших форм навчання.