ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В MOODLE

17 листопада 2021 р. на базі кафедри менеджменту факультету управління та бізнесу ХНАДУ відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України» що присвячена 55-й річниці створення факультету управління та бізнесу.

Інтернет-конференція проводилася в заочному та дистанційному форматах. Дистанційний формат здійснювався на основній платформі для реалізації дистанційного навчання в ХНАДУ - навчальному сайті ХНАДУ, що працює на основі Moodle (web-сторінка конференції).

На початку конференції з офіційним привітанням виступила завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор Оксана Миколаївна Криворучко.

Учасники конференції працювали за секціями шляхом участі у відповідному  форумі за секціями:
секція 1. Сучасні напрямки розвитку економіки та підприємництва (67 статей або тез доповіді).
секція 2. Менеджмент організацій та адміністрування (25 статей або тез доповіді).
секція 3. Логістичний та маркетинговий менеджмент (16 статей або тез доповіді).
секція 4. Фінансовий та інноваційно-інвестиційний менеджмент (15 статей або тез доповіді).

Дистанційний формат проведення конференції полягав у здійсненні здорової дискусії щодо наданих на конференцію матеріалів за формою питання-відповіді. Питання мали можливість задавати не тільки учасники та викладачі, але також і гості конференції.

В цілому на конференцію було подано 123 статті або тези доповіді, авторами яких стали здобувачі вищої освіти 16 вищих навчальних закладів з 9 міст України таких як: Київ, Вінниця, Тернопіль, Харків, Житомір, Одеса, Львів, Чернігів та Полтава та двох вищих навчальних закладів Республіки Біларусь. В роботі конференції прийняли участь більше 130 учасників з різних областей України та з Республіки Біларусь, серед яких найактивнішу участь прийняли чотири: Київська, Харківська, Вінницька  та Республіка Біларусь.    

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією