Відкрита лекція з дисципліни «Основи стандартизації та сертифікації»

У межах дисципліни «Основи стандартизації та сертифікації» 25 вересня 2020 року в ауд. М_312 було проведене відкрите лекційне заняття на тему «Вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності». 

Лекція проводилась для студентів механічного факультету за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (групи: ММ-41-17, ММ-42т1-18, ММ-43т3-19). 

Питання, що розглядалися на лекційному занятті:

1. Система управління органу акредитації.

2. Вимоги до людських ресурсів.

3. Вимоги до процесу акредитації.

4. Обов'язки органу акредитації та органу оцінки відповідності.

Лектор: к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Букрєєва О.С.

На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу секції метрології від кафедри метрології та безпеки життєдіяльності.

Під час обговорення всі присутні відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, інноваційність, спрямованість на набуття загальних та спеціальних компетентностей здобувачами вищої освіти, фаховість, відповідність робочій програмі та сучасним вимогам до організації навчального процесу. Лектором представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання.

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією