Відкрита лекція з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка»

<Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530>

3 вересня 2020 року 09.45 в аудиторії 213 відбулась відкрита лекція з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка».

Лекція проводилась для студентів автомобільного факультету  за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (група  АЕ-21-19).

Тема лекції «Класифікація електронних пристроїв. Основні поняття».

Питання, що розглядалися на лекційному занятті:

-       вступ;

-       історія розвитку електрики;

-       класифікація електронних пристроїв;

-       основні поняття.

Лектор: к.т.н., доцент кафедри автомобільної електроніки Трунова І.С.

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією