Спільна робота викладачів кафедр АКІТ і БДМ по осучасненню дорожньої техніки

Минулого тижня співробітники механічного факультету ХНАДУ приймали участь в становленні сучаснішої системи автоматизації дорожньої техніки Leica iCON grade iGD2.

Система призначена для автоматичного контролю висоти і поперечного нахилу ножа бульдозера щодо його корпусу та в системі висот будівельного майданчика, а також формувати поверхню із заданими поздовжнім і поперечним ухилами.

Техніка використовується у навчальному процесі на кафедрах «Будівельні та дорожні машини» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», зокрема, при викладанні дисциплін «Системи та засоби автоматизації БДМ» та «Основи автоматизації та робототехніки».

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією