Секційне засідання «Облік і оподаткування» 86-ї Науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ (10-13 травня 2022 р.)

10 травня 2022 року в режимі он-лайн відбулась 86-а Науково-технічна та науково-методична конференція ХНАДУ за секцією "Облік і оподаткування".

На секційне засідання конференції учасниками, які представляють 6 закладів вищої освіти, було підготовлено 17 доповідей, з яких 9 доповідей – учасниками з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 8 доповідей – учасниками зі сторонніх закладів вищої освіти:

- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. ННІ «Каразінський банківський інститут» (2 доповіді);

- Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (2 доповіді);

- Харківський національний університет будівництва та архітектури (2 доповіді);

- Луганський національний аграрний університет (1 доповідь);

- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (1 доповідь).

У матеріалах учасників конференції досить ґрунтовно розглянуто і проаналізовано питання обліково-аналітичного забезпечення управління і розвитку суб’єктів підприємництва, висвітлено найбільш актуальні і важливі аспекти обліково-податкової політики і внутрішнього аудиту підприємницьких структур, обговорено питання нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні у цілому і бухгалтерського обліку зокрема, досліджено управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі й аудиті, розглянуто науково-методичні засади розвитку обліку, оподаткування та фінансів.

У результаті плідної науково-дослідницької роботи науково-педагогічними працівниками розроблено низку теоретично-методичних і практичних результатів, що мають як наукове, так і прикладне значення та формують якісне підґрунтя для ефективного продовження наукових досліджень у галузі обліку і оподаткування.


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією