Проф. Дмитрієв І.А. взяв участь у експертизі Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019 р. № 524 «Про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ» декана факультету управління та бізнесу ХНАДУ, д.е.н, проф. Дмитрієва І.А. було включено до складу експертної групи ЕГ-02з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом суспільних наук з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка».

У квітні 2020 р. проф. Дмитрієв І.А. взяв участь у експертизі ефективності діяльності Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, оцінивши ефективність наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності зазначеної установи. Експертиза здійснювалася в дистанційній формі з використанням Інформаційно-аналітичної системи моніторингу діяльності наукових установ України. За результатами експертизи рекомендовано віднесення Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України до ІІ класифікаційної групи наукових установ.

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією