Позиція вченої ради ХНАДУ щодо реорганізації університету

   Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) отримав пропозиції від Міністерства освіти і науки України щодо реорганізації шляхом об’єднання з іншими закладами вищої освіти м. Харків. Це питання розглянуто на Вченій раді університету 15 грудня 2023 р. За результатами голосування (протокол № 60/23) 100 % членів Вченої ради проголосували «проти» реорганізації ХНАДУ.

Вважаємо за необхідне довести обґрунтування цієї позиції:

  1. В той час, коли інфраструктура Харківської області зазнала величезних руйнувань, коли зруйновано понад 25 тис. км автомобільних доріг загального користування України та існує гостра нестача фахівців з дорожнього будівництва, реорганізація ХНАДУ, який в умовах війни впроваджує новітні технології, реалізує проєкти оборонного значення, здійснює супровід: будівництва захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури; відновлення автомобільних доріг і мостів; діагностики та оцінки техніко-експлуатаційного стану інженерних споруд, є принципово помилковим рішенням, яке, на наш погляд, суперечить потребам держави.

  2. Загальний контингент здобувачів усіх рівнів вищої освіти Університету становить 7 400 студентів (2023 р.). У 2023 р. за показником контингенту здобувачів ХНАДУ входить до 30 % найпотужніших ЗВО України. 

  На сьогодення, за даними Інституту вищої освіти НАПН України понад 50 % ЗВО мають контингент здобувачів менше ніж 4 – 4,5 тис., в той час, як, за даними МОН України, мережа ЗВО розрахована на середню чисельність здобувачів у 6 – 6,5 тис. Крім того, за даними МОН критичною, з точки зору необхідності приєднання ЗВО до більш потужного, є кількість здобувачів 2,5 – 3,0 тис. студентів. Тому вважаємо, що ХНАДУ за контингентом здобувачів вищої освіти повністю відповідає критеріям МОН України.

  3. У переліку суб’єктів господарювання за ступенями ризику від 2 упровадження господарської діяльності у сфері вищої освіти за 2023 р. ХНАДУ входить до 26,2 % найкращих ЗВО з показником ризику, який визначений як «незначний», що відповідає вимогам МОН України.

  Завдяки раціональному розподілу бюджетних коштів та коштів спецрахунку ХНАДУ має сталу фінансову позицію: відсутні затримки із виплати заробітної плати та стипендії; завершено відновлювальні роботи в корпусах, що розташовані на Північній Салтівці (за кошти спецфонду Університету); на 0,25 ставки працюють 4 науково-педагогічних працівники, на 0,5 ставки – 35 науково-педагогічних працівників (з 356 НПП згідно зі штатним розписом), абсолютна більшість НПП працюють понад 1,0 ставку; регулярно виплачуються премії відповідно до чинного законодавства.

  4. ХНАДУ є членом Європейської асоціації університетів. У 2023 році ХНАДУ посів такі місця у національних та міжнародних рейтингах:

  • ТОП-200 – увійшов до 50 найкращих ЗВО, тобто до 25 % найкращих ЗВО України;
  • THE University Impact Rankings – 13-те місце серед ЗВО України;
  • Webometrics Ranking of World Universities – 29-те місце серед ЗВО України;
  • UI GreenMetric – 17-те місце серед ЗВО України. 

  За показниками Ukrainiain National H-index Ranking 2023 року ХНАДУ належить до закладів вищої освіти «з високим науковим потенціалом». Усе вказане вище свідчить, що ХНАДУ входить до 25 % найкращих ЗВО та повністю відповідає критеріям МОН України.   

  5. ХНАДУ є унікальним за набором спеціальностей дорожньо-будівельного та механічного факультетів, які повністю перекривають потреби дорожньої галузі України у фахівцях відповідного профілю. 72 % освітніх програм, що реалізуються в ХНАДУ, відповідають основному профілю підготовки в Університеті – транспортне будівництво, дорожньо-будівельні машини, автомобілі та автомобільне господарство, транспортні технології, економіка дорожнього будівництва та автомобільного транспорту.

  На базі ХНАДУ за ініціативою американських партнерів (Trimble Technology Lab) створюється єдиний в Україні центр навчання, підготовки та перепідготовки кадрів для дорожнього будівництва за напрямами діяльності:

  • експлуатація та ремонт дорожньо-будівельної техніки (зокрема виробництва Caterpillar, JOHN DEERE);
  • експлуатація сучасного геодезичного обладнання Trimble;
  • надання учасникам та інвалідам війни підтримки в отриманні кваліфікацій 

  6. ХНАДУ має потужний науково-технічний потенціал – у 2022 р. та у 2023 р. посів 2 місце серед навчальних і наукових установ України за кількістю отриманих патентів на об’єкти інтелектуальної власності. За обсягами науково-дослідних робіт ХНАДУ входить до 25 – 30 % найпотужніших ЗВО України за цим показником.

  7. ХНАДУ має один з найкращих результатів у студентській науці – щорічно посідає абсолютне 3 – 5 місце серед ЗВО України за кількістю переможців національних і міжнародних конкурсів студентських наукових робіт.  

  8. Отже, за критеріями освітньої діяльності ХНАДУ входить до 25 – 30 % найкращих ЗВО України. Враховуючи, що за планами МОН України після оптимізації мережі ЗВО має залишитися 58 % ЗВО від кількості ЗВО, які сьогодні підпорядковані МОН України (100 ЗВО зі 170 ЗВО), ХНАДУ безперечно має залишитися у системі вищої освіти України.

  9. Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 13.12.2022 р. № 258 ХНАДУ внесено до переліку базових організацій в будівництві.

 10. ХНАДУ віднесено до базових навчальних закладів, які є основними постачальниками кваліфікованих працівників для підприємств ДК «Укроборонпром», лист UOP 6.3-5102 від 14.06.2023 р.

  11. Постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.2022 р. № 1243 Навчально-науково-випробувальній лабораторії швидкісних автомобілів імені В.К. Нікітіна ХНАДУ надано статус наукового об’єкта, що є національним надбанням і має вийняткове значення для вітчизняної та світової науки. Статус об’єктів національного надбання має дуже обмежене коло ЗВО України.

  12. ХНАДУ є одним із провідних розробників нормативної бази дорожнього господарства України. Науковцями ХНАДУ розроблено понад 100 нормативних документів національного, державного, галузевого, відомчого рівнів. Усі автомобільні дороги з цементобетонним покриттям, що зведеані в Україні за останні 20 років, збудовані за безпосередньою участю науковців університету. Будівництво та реконструкцію більшості автомобільних доріг з асфальтобетонним покриттям також супроводжують фахівці ХНАДУ. 

  Харківський національний автомобільно-дорожній університет вважається єдиним а Україні науковим центром, що розробляє технології використання будівельних відходів (уламків будівельних конструкцій, бетонного і цегляного бою, що утворились через руйнування) для виготовлення асфальтобетонних та цементобетонних сумішей для будівництва автомобільних доріг та їх повоєнного відновлення.

  Таким чином, показники освітньої діяльності ХНАДУ, результативність наукових розробок та технологій відновлення транспортної інфраструктури, де ХНАДУ є безперечним лідером в Україні, створюють об’єктивні передумови для збереження Університету в системі вищої освіти України.


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією