ПОСТАНОВА Конференції трудового колективу ХНАДУ

Заслухавши й обговоривши інформацію з питання «Про збереження і розвиток Харківського національного автомобільно-дорожнього університету в умовах потенційної загрози реорганізації», зауважуємо на таких постулатах:

1. У той час, коли інфраструктура Харківської області зазнала величезних руйнувань, коли зруйновано понад 25 тис. км автомобільних доріг загального користування України та існує гостра нестача фахівців із дорожнього будівництва, реорганізація Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, який в умовах війни впроваджує новітні технології, реалізує проєкти оборонного значення, здійснює супровід будівництва захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури, відновлення автомобільних доріг і мостів, діагностики та оцінки техніко-експлуатаційного стану інженерних споруд, є принципово помилковим рішенням, що, на наш погляд, суперечить потребам держави.

2. Загальний контингент здобувачів усіх рівнів вищої освіти університету складає 7 400 студентів (2023р.). У 2023 р. за показником контингенту здобувачів ХНАДУ входить до 30 % найпотужніших ЗВО України.

На сьогодення, за даними Інституту вищої освіти НАПН України, більше ніж 50 % ЗВО мають контингент здобувачів менше ніж 4 – 4,5 тис., в той час як, за даними МОН України, мережа ЗВО розрахована на середню чисельність здобувачів у 6 – 6,5 тисяч. Акцентуємо увагу на тому, що, за даними Міністерства освіти і науки України, критичною, з точки зору необхідності приєднання ЗВО до більш потужного, є кількість 2 500-3 000 студентів.. Тому вважаємо, що ХНАДУ за контингентом здобувачів вищої освіти повністю відповідає критеріям МОН України.

3. У переліку суб’єктів господарювання за ступенями ризику від 2 упровадження господарської діяльності у сфері вищої освіти за 2023 р. ХНАДУ входить до 26,2 % найкращих ЗВО з показником ризику, визначеного як «незначний», що відповідає вимогам МОН України.

Завдяки раціональному розподілу бюджетних коштів та коштів спец. рахунку ХНАДУ має сталу фінансову позицію: відсутні затримки заробітної плати та стипендії; завершено відновлювані роботи в корпусах, що розташовані на Північній Салтівці (за кошти спец. фонду університету); на 0,25 ставки працює тільки 4 науково-педагогічні працівники, на 0,5 ставки – 35 науково-педагогічних працівників (із 356 НПП згідно зі штатним розписом), абсолютна більшість НПП працює на понад 1,0 ставку; регулярно виплачуються премії відповідно до чинного законодавства.

4. Харківський національний автомобільно-дорожній університет є членом Європейської асоціації університетів. У 2023 році ХНАДУ посів такі місця у національних та міжнародних рейтингах:

 • ТОП-200 – увійшов до 50 найкращих ЗВО, тобто до 25 % найкращих ЗВО України;
 • THE University Impact Rankings – 13 місце серед ЗВО України;
 • Webometrics Ranking of World Universities – 29 місце серед ЗВО України;
 • UI GreenMetric – 17 місце серед ЗВО України.

За показниками Ukrainiain National H-index Ranking 2023 року ХНАДУ належить до закладів вищої освіти «з високим науковим потенціалом».

Усе вказане вище свідчить, що ХНАДУ входить до 25% найкращих ЗВО та повністю відповідає критеріям МОН України.

5. ХНАДУ є унікальним за набором спеціальностей дорожньо- будівельного і механічного факультетів, що повністю перекривають потреби дорожньої галузі України у фахівцях відповідного профілю. 72 % освітніх програм, що реалізуються в ХНАДУ, відповідають основному профілю підготовки в університеті – транспортне будівництво, дорожньо-будівельні машини, автомобілі та автомобільне господарство, транспортні технології, економіка дорожнього будівництва та автомобільного транспорту.

На базі ХНАДУ за ініціативою американських партнерів (Trimble Technology Lab) створюється єдиний в Україні центр навчання, підготовки та перепідготовки кадрів для дорожнього будівництва за напрямами діяльності: 

 • експлуатація та ремонт дорожньо-будівельної техніки (зокрема виробництва Caterpillar, JOHN DEERE); 
 • експлуатація сучасного геодезичного обладнання Trimble; 
 • надання учасникам та інвалідам війни підтримки в отриманні кваліфікацій.

6. ХНАДУ має потужний науково-технічний потенціал – у 2022 р. та у 2023 р. посів 2 місце серед навчальних і наукових установ України за кількістю отриманих патентів на об’єкти інтелектуальної власності. За обсягами науково-дослідницьких робіт ХНАДУ входить до 25-30 % найпотужніших ЗВО України за цим показником.

7. ХНАДУ має один із найкращих результатів у студентській науці – щорічно посідає абсолютне 3-5 місце серед ЗВО України за кількістю переможців національних і міжнародних конкурсів студентських наукових робіт.

8. Отже, за критеріями освітньої діяльності ХНАДУ входить до 25 – 30% найкращих ЗВО України. Враховуючи, що за планами МОН України після оптимізації мережі ЗВО має залишитися 58 % від кількості ЗВО, що сьогодні підпорядковані МОН України (100 ЗВО зі 170 ЗВО), ХНАДУ безперечно має залишитися у системі вищої освіти України.

9. Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 13.12.2022 р. No 258 ХНАДУ внесений до переліку базових організацій в будівництві.

10. ХНАДУ віднесено до базових навчальних закладів, що є основними постачальниками кваліфікованих працівників для підприємств ДК «Укроборонпром», лист UOP 6.3-5102 від 14.06.2023 р.

11. Постановою Кабінету Міністрів Україні від 04.11.2022 р. No 1243 Навчально-науково-випробувальній лабораторії швидкісних автомобілів імені В.К. Нікітіна ХНАДУ надано статус наукового об’єкта, що є національним надбанням і має виняткове значення для вітчизняної та світової науки. Статус об’єктів національного надбання має дуже обмежене коло ЗВО України.

12. ХНАДУ є одним із провідних розробників нормативної бази дорожнього господарства України. Науковцями ХНАДУ розроблено понад 100 нормативних документів національного, державного, галузевого, відомчого рівнів. Усі автомобільні дороги з цементобетонним покриттям, що побудовані в Україні за останні 20 років, збудовані за безпосередньою участю науковців університету. Будівництво та реконструкцію більшості автомобільних доріг з асфальтобетонним покриттям також супроводжують фахівці ХНАДУ.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет вважається єдиним в Україні науковим центром, що розробляє технології використання будівельних відходів (уламків будівельних конструкцій, бетонного і цегляного бою, що утворились через руйнування) для виготовлення асфальтобетонних та цементобетонних сумішей для будівництва автомобільних доріг та їх повоєнного відновлення. 4 Конференція трудового колективу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету УХВАЛИЛА:

1. Політику Міністерства освіти і науки України щодо оптимізації мережі ЗВО України вважати як безсистемну та необґрунтовану, і, зважаючи на викладені вище постулати, колектив виступає категорично проти реорганізації Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Весь колектив обстоює збереження ХНАДУ як самостійної академічної інституції в мережі закладів вищої освіти України.

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України: 

 • прикласти максимум зусиль для збереження закладів вищої освіти в умовах воєнного стану;
 • розробити та оприлюднити для обговорення академічною спільнотою модель мережі ЗВО України, критерії оцінювання освітньої та наукової діяльності ЗВО;
 • провести оцінювання діяльності ЗВО України за визначеними критеріями та визначити порядок і механізми проведення реорганізації ЗВО за результатами оцінювання;
 • розробити законодавчу базу щодо реорганізації ЗВО, що унеможливлювала б корупційні ризики, внормовувала права та обов’язки ЗВО, захищала інтереси працівників ЗВО під час здійснення процедур реорганізації ЗВО.

3. Звернутися до всіх закладів вищої освіти України з пропозицією висловити свою думку стосовно ініціативи Міністерства освіти і науки України щодо необхідності оптимізації мережі закладів вищої освіти в умовах воєнного стану.

 Начинается скачивание файлаПОСТАНОВА

Голова засідання Конференції трудового колективу, перший проректор Анжеліка БАТРАКОВА

Голова Первинної профспілкової організації ХНАДУ Василь МОЩЕНОК

Голова студентського самоврядування ХНАДУ Аліна БАБАЄВА


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією