Підвищення кваліфікації викладачів - запорука якісної підготовки студентів

Викладачі кафедри АКІТ постійно вчаться і працюють очно, онлайн і дистанційно з метою ефективного, інноваційного навчання наших студентів ХНАДУ!

Сучасна й якісна підготовка майбутніх фахівців передбачає двостороннє навчання, як з боку студента, так і викладача. Тому викладачі кафедри АКІТ постійно вдосконалюють свою професійну майстерність. Епідеміологічна ситуація передбачає швидке освоєння викладачами кафедри сучасних платформ для дистанційного навчання.

Професор Нефьодов Л.І., доценти Біньковська А.Б. і Філь Н.Ю. взяли участь у вебінарі «Використання можливостей хмарних сервісів для сучасної онлайн освіти на прикладі платформ Google Meet та Google Classroom». Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години).

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією