ОГОЛОШЕННЯ про фаховий онлайн семінар для апробації дисертації

Ву Дик Міня на тему: «Закономірності впливу регульованих перехресть на швидкість руху автомобілів у містах» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 275 – Транспортні технології з галузі знань 27 – Транспорт.

Онлайн семінар  відбудеться  на базі кафедри транспортних систем і логістики, факультету транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету  26.10.2021 р. о 14:00

Науковий керівник: д.т.н., проф. Горбачов П.Ф.

Рецензенти: д.т.н., доц. Вдовиченко В.О.; к.т.н., доц. Птиця Г.Г.

Головуючий: д.т.н., проф. Наглюк І.С.

Запрошуються науково-педагогічні та наукові працівники, докторанти і аспіранти з усіх кафедр факультету та університету, фахівці з інших закладів вищої освіти і наукових установ.

Посилання на семінар: https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=86898

З питань підключення до семінару працівників інших факультетів ХНАДУ та інших установ, необхідно заздалегідь звертатися за адресою: Stas_svichinsky@ukr.net

 

 

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією