ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

У сучасному світі освіта перетворюється на невід'ємну складову успішного розвитку і самореалізації особистості. Однак неформальна освіта, яка включає в себе вивчення поза класної кімнати, набирає все більшого значення в освітньому процесі. З метою підвищення обізнаності студентів із цією темою, кафедра будівельних і дорожніх машин спільно зі здобувачами механічного факультету взяла участь у вебінарі "Актуальність та поширення в університеті елементів неформальної освіти як складової освітнього процесу", який відбувся 11 січня 2024 року.

Даний вебінар став ініціативою університетської адміністрації з метою надання здобувачам переваг та можливостей, які надає неформальна освіта. Кафедра будівельних і дорожніх машин активно долучилася до обговорення питань, пов'язаних з розширенням горизонтів навчання.

Протягом вебінару учасники ділилися своїм власним досвідом участі в різноманітних неформальних освітніх програмах, воркшопах і тренінгах. Вони висвітлювали важливість таких ініціатив для розвитку креативності, самостійності та критичного мислення.

Завдяки вебінару кафедра організувала низку робочих груп, які детально вивчають можливості для участі у неформальних освітніх програмах.

Також важливим етапом стало обговорення інтеграції неформальної освіти в загальний освітній процес. Учасники вебінару висловлювали пропозиції щодо створення спеціальних курсів (з англійської мови), які б допомагали студентам легше обирати та інтегрувати неформальні освітні програми в свою індивідуальну освітню траєкторію.

В цілому, участь кафедри будівельних і дорожніх машин та здобувачів механічного факультету в вебінарі з неформальної освіти виявилася важливим кроком у розбудові інноваційної освітньої спільноти. Це дозволить здобувачам не лише отримати нові знання, а й розвивати власний потенціал, готуючись до викликів сьогодення.


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією