Наукова інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки "Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному за

18 листопада  2021 р.  кафедрою обліку і оподаткування проводилась  наукова інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки "Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному забезпеченні підготовки фахівців".

В роботі конференції взяли участь представники 34 вищих навчальних
закладів з усіх куточків України, 18 докторів наук, близько 80 доцентів та викладачів навчальних закладів, а також активною участю відзначились 14 студентів.

В дистанційному режимі відбулось обговорення шляхів забезпечення якості підготовки фахівців, обмін ідеями та практичним досвідом вирішення проблем підготовки фахівців  різних галузей народного господарства, розроблення інноваційних науково-методичних підходів до вирішення педагогічних проблем, а також впровадження педагогічних технологій вищої школи, спрямованих на формування системи знань та вмінь фахівців відповідно до сучасних вимог ринку праці, пандемії COVID-19 та з урахуванням напрямів реформування системи вищої освіти України в  умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції. 

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією