На кафедрі економіки і підприємництва відбулися захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів

У період 16-19.06.2020 р. на кафедрі економіки і підприємництва відбулися захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів здобувачами вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кваліфікаційні роботи виконані студентами бакалаврату на актуальні теми, вирізняються глибинною проробкою теоретичного підґрунтя дослідження, сучасністю використаної методології та оригінальністю авторських підходів, практичною цінністю наданих рекомендацій і розроблених пропозицій. Практична значущість результатів кваліфікаційних робіт бакалаврів додатково підтверджується тим, що деякі роботи виконувалися на замовлення підприємств, установ, організацій і в подальшому були успішно впровадженні у практичну діяльність відповідних інституцій, що підтверджується довідками. На особливе відзначення заслуговує те, що основні результати всіх кваліфікаційних робіт бакалаврів є апробованими у вигляді опублікованих наукових статей.

Вітаємо студентів кафедри економіки і підприємництва з успішними захистами кваліфікаційних робіт і з присвоєнням кваліфікації бакалаврів економіки та бакалаврів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності!

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією