Міжнародне підвищення кваліфікації за освітніми компонентами

7 науково-педагогічних працівників кафедри економіки і підприємництва (доц. Деділова Т.В., доц. Кирчата І.М., доц. Левченко Я.С., доц. Непран А.В., доц. Солопун Н.М., доц. Шершенюк О.М., ас. Токар І.І.) пройшли міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Підбір, підготовка та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science» у контексті освітніх компонент, які вони викладають.

Програма міжнародного підвищення кваліфікації передбачала виконання навчального навантаження обсягом 1,5 кредити ECTS (45 годин), з них лекційних занять – 12 годин, практичних занять – 20 годин, самостійної роботи – 13 годин.

Організаторами міжнародного підвищення кваліфікації є Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (Польща), IESF Міжнародна фундація науковців та освітян та ТОВ «Наукові публікації» (Україна).    

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією