Міжнародне підвищення кваліфікації викладачів

Викладачі кафедри метрології та БЖД Медведовська Я.С. та Кравцов М.М. взяли участь у вебінарі по темі: «Використання можливостей хмарних сервісів для сучасної онлалайн освіти на прикладі платформ Google Meet та Google Classroom».

Організаторами вебінару виступили: Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та Міжнародна фундація науковців та освітян (IESF).  

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):   з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.     

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією