Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку менеджменту та економіки в умовах VUCA-світу»

17 листопада 2022 року кафедрою Менеджменту ХНАДУ проведено Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку менеджменту та економіки в умовах VUCA-світу» (Лист ІМЗО від 30.12.2021 № 22.1/10-2985).

У роботі цієї конференції взяли участь 157 учасників з 8 країн (Україна, Азербайджан, Польща, Австрія, Казахстан, Литва, Німеччина, Туреччина), які представляють 31 заклад вищої освіти. Кількість молодих учених, що взяли участь у конференції, – 9 осіб, аспірантів – 21 особа, здобувачів вищої освіти – 127 осіб. 

17 листопада 2022 року кафедрою Менеджменту ХНАДУ проведено Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку менеджменту та економіки в умовах VUCA-світу» (Лист ІМЗО від 30.12.2021 № 22.1/10-2985).

У роботі цієї конференції взяли участь 157 учасників з 8 країн (Україна, Азербайджан, Польща, Австрія, Казахстан, Литва, Німеччина, Туреччина), які представляють 31 заклад вищої освіти. Кількість молодих учених, що взяли участь у конференції, – 9 осіб, аспірантів – 21 особа, здобувачів вищої освіти – 127 осіб. 

На конференцію подано 119 доповідей, які рекомендовано до публікації у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. 51 доповідь підготовлено учасниками з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 68 доповідей – учасниками зі сторонніх організацій.

На конференції виступили:

  1. Привітальне слово декана факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету д.е.н., професора Шевченко Інни Юріївни.

  2. Привітальне слово ректора Азербайджанського Архітектурно-будівельного Університету доктора архітектурних наук, професора Мамедової Гюльчохри Гусейнівни.

  3. Виступ з презентацією відповідального секретаря конференції к.е.н, доцента Бочарової Надії Аваківни.

  4. Привітальне слово завідуючої кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету д.е.н., професора Криворучко Оксани Миколаївни.

  5. Привітальні слова та доповіді представників Азербайджанського Архітектурно-будівельного Університету:

* Мамедов Махаббат Аширович – д.е.н., проф., зав. кафедрою «Економіка бізнеса і менеджмент»

* Гасимли Вюсал Афрасович — д.е.н., проф., виконавчий директор Центру аналізу економічних реформ та комунікацій

* Мамедов Шабан Нейматович— докторант Азербайджанського Архітектурно-будівельного Університету 

* Гасимли Мурад Бякирович — докторант Азербайджанського Архітектурно-будівельного Університету

* Ганиев Ханлар Ільгарович — доктор філософії з економіки з кафедри «Економіка бізнеса і менеджмент»

* Фатахова Наргиз Рафаэловна — преподаватель кафедры «Экономика бизнеса и менеджмент» Азербайджанского Архитектурно-строительного Университета.

6. Привітальне слово представника Казахського автомобільно-дорожнього університету імені Л.Б. Гончарова к.е.н., професора Рахимбаєва Аскара Балтыбаевича.

7. Виступ з презентацією здобувачки вищої освіти 2-го курсу Казахського автомобільно-дорожнього університету імені Л.Б. Гончарова Толепбаєвої Самал.

8. Виступ з презентацією здобувача вищої освіти рівня магістр Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Євгена Глоби.

9. Виступ з презентацією здобувачів вищої освіти рівня бакалавр Rzeszów University of Technology Stanisław Dobrowolski, Aleksandra Gałuszka, Dominik Machul, Michał Majcher (Poland).

10. Виступ з презентацією здобувачки вищої освіти рівня бакалавр Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Тетяни Семенової.

11. Заключне слово завідуючої кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету д.е.н., професора Криворучко Оксани Миколаївни.

За результати конференції буде сформовано збірник наукових праць у електронному вигляді, якій буде надісланий за всіма електронними адресами, з яких надійшли тези та запити щодо участі в конференції.

Дякуємо всім учасникам за увагу приділену конференцій. Бажаємо подальших успіхів в наукових дослідженнях докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

Сподіваємся на подовження нашого співробітництва!  Бажаємо миру, спокою та добробуту!   


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією