Досвід захисту робіт online під час карантину

На автомобільному факультеті зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування по дисципліні "Прикладна теорія коливань в машинобудуванні" лектором к.т.н. доц. Леонтьєв Д.М. розпочато прийом РГР через курс-ресурс дисципліни на сайті дистанційного навчання ХНАДУ.

З 13.04.20 лектором надано доступ для студентів до системи online захисту РГР. Процедура захисту під час проведення відео конференції та online оцінювання попередньо завантажених студентами РГР фіксується засобами відеозапису.

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією