ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ЕКОЛОГІЇ

  В умовах продовження карантину викладачі кафедри екології активно співпрацюють зі студентами у дистанційному режимі, виконуючи навчальних план.  

В умовах продовження карантину викладачі кафедри екології активно співпрацюють зі студентами у дистанційному режимі, виконуючи навчальних план.

Доцент кафедри Екології Лежнева Олена Іванівна використовує можливості різних он-лайн платформ, що дозволяє під час карантину не зупиняти навчальний процес.

Так студенти-екологи 1 курсу, використовуючи електронний курс «Урбоекологія та екологічна безпека», вивчають матеріали з дисципліни, що дозволяє студентам самостійно розглядати теорію, та в назначені викладачем строки, здавати на перевірку виконані індивідуальні завдання.

Також в електронному курсі «Дипломне проектування» студенти 4 курсу спільно з дипломним керівником займаються розробкою дипломної роботи бакалавра.

Доцент кафедри екології Желновач Ганна Миколаївна активно працює зі студентами у режимі Skype-конференцій, під час яких не лише пояснює основні вимоги та надає роз’яснення щодо виконання практичних, розрахунково-графічних та курсових  робіт, але й зі студентами їх частково виконує. Такі роботи проводяться зі студентами 2, 3, 4 та 5 курсів у рамках вивчення дисциплін «Заповідна справа», «Моніторинг довкілля», «Лінійно-просторова архітектура ландшафтів», «Екологічний аудит» та «Системний аналіз якості навколишнього середовища».

Окрім того, викладачі кафедри екології постійно доповнюють та доопрацьовують свої дистанційні курси, додаючи можливості навчання на різних он-лайн платформах.

 

 

 

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією