Дистанційна сесія кафедри КТМ на платформі BBB Хнаду

Студенти-програмісти кафедри КТМ успішно  здають дистанційну сесію на віддалені.

Та особливо хочеться відмітити що окрім загально відомих платформ з успіхом йде навчання на платформі Дистанційних вебінарів ХНАДУ BigBlueButton, що вбудована спеціалістами ІОЦ та кафедри КТМ до системи дистанційних курсів Moodle! 

 

Велика кількість абонентів з одночасною підтримкою голосового та відео зв’язку, чатом та презентаційною дошкою. Вітаємо майбутніх програмістів з опануванням хмарних веб-технологій в повсякденному навчанні! 

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією