Cемінар-тренінг «Освітнє середовище ХНАДУ та інновації інформаційних ресурсів»

23 січня 2020 року було проведено семінар-тренінг «Освітнє середовище ХНАДУ та інновації інформаційних ресурсів» для гарантів освітніх програм та науковців Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

23 січня 2020 року було проведено семінар-тренінг «Освітнє середовище ХНАДУ та інновації інформаційних ресурсів» для гарантів освітніх програм та науковців Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Відкрив роботу семінару проректор з наукової роботи Богомолов В.О., зазначивши необхідність постійного підвищення рівня інформаційної компетентності усіх співробітників, аспірантів та студентів ХНАДУ. Перша частина семінару «Міжнародні наукометричні бази даних (МНБД)» була присвячена питанням доступу та роботи з провідними базами даних Scopus та Web of Science, а також ресурсами порталу Springer Link видавничої компанії Springer - одного з найбільших світових видавців академічних і науково-популярних книг та журналів. Начальник відділу інтелектуальної власності Азарова А.В. розповіла про корисні інтернет-ресурси, що можуть бути використані для пошуку журналів у МНБД Scopus та Web of Science, а також оновлений перелік українських фахових збірників, що пройшли перереєстрацію в МОН України. Також було розглянуто основи роботи у міжнародних базах наукових видань Index Copernicus та Google Scholar. У другій частині «Електронні ресурси наукової бібліотеки ХНАДУ» зав. відділом автоматизації Сечина Н. С. ознайомила присутніх з електронними ресурсами наукової бібліотеки нашого університету, розміщеними на сайті library.khadi.kharkov.ua. Були представлені основні ресурси власної генерації: БД «Генеральний каталог», БД «Періодичні видання». Наукова бібліотека університету приймає активну участь у інтеграції наукових досягнень в інтернет-простір завдяки наповненню цифрового архіву ХНАДУ ElArKhADI та співпраці з міжнародними базами наукових видань Index Copernicus та DOAJ. Крім того, було представлено основні бібліотечні послуги наукової бібліотеки ХНАДУ. Третя доповідь «Програмне забезпечення ХНАДУ для навчального процесу» була присвячена огляду ліцензійного програмного забезпечення, що використовується в ХНАДУ для забезпечення навчального процесу. Системний адміністратор ІОЦ Литвиненко І.В. розповів, які операційні системи (ОС) і офісні програми доступні для встановлення у навчальних комп’ютерних класах і лабораторіях, порядок їх установки та активації. Були продемонстровані можливості отримання ліцензійних ОС та інших програмних продуктів фірми Microsoft для установки на домашніх комп’ютерах і мобільних пристроях викладачами університету. Доведений перелік хмарних технологій, доступних для співробітників університету на порталі portal.azure.com. Наведено список спеціалізованого програмного забезпечення, що експлуатується на кафедрах університету. Усі доповідачі звернули увагу на необхідність поширення корисної інформації серед викладачів, аспірантів та студентів ХНАДУ з метою підвищення рівня інформаційної компетентності і пообіцяли провести окремі семінари на кожному факультеті університету.


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією