Аспіранти кафедри менеджменту активно підвищують свою кваліфікацію

Аспірантка Ковальова Оксана прийняла участь у МІЖНАРОДНОМУ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ на тему: «ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ». Організатором міжнародного підвищення кваліфікації є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Серія онлайн-вебінарів відбулася 10 – 17 травня 2021 р. м. Люблін (Республіка Польща). Програма міжнародного стажування включала виконання навчального навантаження, яке становило 1,5 кредити ЄКТС (45 годин): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 год. Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації було за наступною тематикою: 

1. Майбутнє освіти та методологія наукового дослідження. 

2. Дистанційне навчання з використанням хмарних сервісів Zoom та Moodle. 

3. Особливості використання платформ ClassTime, Google Meet та Google для дистанційного навчання. 

4. Планування власної кар’єри за допомогою використання хмарних сервісів.
За результатами проходження міжнародного підвищення кваліфікації, Ковальова О. отримала сертифікат, який є документом, що підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією