7 жовтня ДЕНЬ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

7 жовтня профспілки усього світу проводять

ДЕНЬ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

Об’єднання профспілок Харківської області закликає Вас підтримати дії профспілок, спрямовані на забезпечення гідного життя людини праці

 Що таке гідна праця?

За визначенням Міжнародної організації праці, гідна праця – це високопродуктивна праця, яка гарантує гідний заробіток та соціальний захист чоловіків і жінок, в умовах свободи об’єднання, відсутності дискримінації, безпеки на робочих місцях та поваги до людської гідності.

Чому гідна праця?

Кожна людина повинна мати можливість отримати роботу, яка б забезпечила їй гідний рівень життя. Тому влада повинна вжити невідкладних заходів, спрямованих на створення належних умов праці на кожному робочому місці. Гідна праця - це запорука соціальної стабільності, соціального зростання та сталого розвитку країни.

Чи стане пріоритетом влади забезпечення гідною працею всіх трудящих в Україні, залежить від кожного з нас. Ми вимагаємо від Уряду розробити та реалізувати таку програму, яка б забезпечила досягнення повної продуктивної зайнятості, доведення рівня оплати праці в Україні до середньоєвропейського, а також запровадження європейських соціальних стандартів.

Кожен з нас має право на гідне життя. Лише в боротьбі разом з профспілками Ти можеш забезпечити реалізацію цього права. Підтримай позицію Федерації профспілок України.

 ГІДНА ПРАЦЯ БАЗУЄТЬСЯ НА НАСТУПНИХ ПРИНЦИПАХ:

Можливість одержати роботу –

це наявність можливостей щодо працевлаштування всіх, хто готовий працювати і шукає роботу.

Праця в умовах свободи –

 праця має бути вільно обраною, а не нав’язаною людині примусово.

 Мають бути заборонені такі форми праці як рабська та кабальна, дитяча праця, що можуть зашкодити здоров’ю чи моральності.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ –

створення державою умов для відкладання частини заробітної плати на старість, на медичну допомогу, у разі втрати працездатності чи життя, у разі нещасного випадку на виробництві через систему загальнообов’язкового державного соціального страхування та інші соціальні інститути.

    Продуктивна ПРАЦЯ –

має виняткове значення, оскільки дозволяє працюючим заробляти належні кошти для нормального життя їх самих та їхніх сімей.

Рівність у праці –

відображає потреби трудящих у справедливих і рівних можливостях на виробництві: відсутність дискримінації на робочому місці та у доступі до роботи, можливість гармонійного поєднання трудової діяльності із сімейним життям.

Безпека на виробництві –

розкриває права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці: сприяння в збереженні здоров’я, заходи захисту та фінансової допомоги у разі погіршення стану здоров’я чи втрати можливості працювати.

Гідність у праці –

вимагає визнання та поваги до прав трудящих, уважного ставлення до  їх проблем, забезпечення участі  трудящих у прийнятті рішень щодо умов праці.

ГІДНА ПРАЦЯ ЦЕ :

 

Гідна заробітна плата, що дає працівникові можливість забезпечити не лише власні потреби, а й гідне життя членам сім’ї.

Експерти ООН визначили, що гарантований мінімум для цього має становити не менше 3$ на годину (75 грн.).

В Україні поки що такий рівень заробітної плати має лише кожний п’ятий працівник!

ЧОМУ!? Виконуючи однакову за кількістю і якістю роботу, українські працівники отримують зарплату в 5-10 разів меншу, ніж в інших європейських країнах!

Разом з тим власники, менеджери багатьох компаній мають доходи в сотні разів більші, ніж кваліфіковані робітники.

Об’єднавшись у професійні спілки і діючи солідарно, ми можемо змінити ситуацію на краще і домогтися справедливої і гідної заробітної плати.

Федерація профспілок України висуває амбітнішу мету – домогтися рівня середньої заробітної плати працівників на рівні 5-ти реальних прожиткових мінімумів, що відповідатиме нинішньому рівню заробітних плат у країнах – нових членах Європейського Союзу (близько 500 євро).

Однак це стане можливим, якщо Ти будеш спільно з профспілками домагатись:

 

- високопродуктивних робочих місць;

- належної професійної підготовки;

справедливості в оплаті праці.

Адже Ти маєш право:

- вільного вступу в профспілку;

- на ведення колективних переговорів

з роботодавцем;

- вступати в трудовий конфлікт;

- на страйк.

 

 

Конституцією України кожному працівнику гарантуються права:

- на вільно обрану зайнятість

- вимагати від роботодавця дотримання умов трудового

законодавства

- на об’єднання в професійні спілки для захисту своїх трудових

та соціально-економічних прав

- на захист від незаконного звільнення

- на захист своїх прав, у тому числі в суді

- на безоплатну правову допомогу

- на відпочинок

- на захист від дискримінації

- на рівні можливості та рівне ставлення до нього

- на повагу до його гідності та честі

Якщо тебе:

- під час прийняття на роботу роботодавець виставляє незаконні вимоги

- примушують працювати надурочно без оплати

- позбавляють права на відпустку

- незаконно звільнили чи примусили звільнитися

- позбавляють права створити профспілку

 

НЕ ЗДАВАЙСЯ!

Твої права можуть захистити:

- професійні спілки

- Державна інспекція праці

- органи прокуратури

- судові органи

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією