Склад групи сприяння академічної доброчесності

Дмитрієва Оксана Іллівна

Голова групи

Завідувач кафедри економіки і підприємництва, д-р е.н., проф.

Байдала Владислава Юріївна

Заступник голови групи

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету

Проніна Людмила В’ячеславівна

Завідувач аспірантури та докторантури

Букрєєва Ольга Сергіївна

к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

Степанов Олексій Вікторович,

д.т.н., професор кафедри організації та безпеки дорожнього руху

Шевченко Олена Сергіївна

Директор наукової бібліотеки

Левченко Денис Вадимович

аспірант кафедри двигунів внутрішнього згоряння

Ільїн Ярослав Вікторович

к.т.н., науковий співробітник кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів імені М.І. Волкова

Авдєєнко Юлія Ігорівна

викладач кафедри мовної підготовки