Наукове онлайн-стажування “Академічна доброчесність”

Польсько-українська фундація “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) запрошує до участі в програмі наукового онлайн-стажування для освітян “Академічна доброчесність”. Програма реалізується на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW.

Метою стажування є ознайомлення з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату та популяризації академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною та Польщею.

Наукове стажування «Академічна доброчесність» проводиться через онлайн-патформу zoom.us. Програма передбачає – 180 год (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ТРИ ЕТАПИ:

1 ЕТАП (24.01-06.02) - дистанційне навчання Перелік основних питань для опрацювання (на основі Методичних рекомендацій для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, МОН, №1/9-650 від 23.10.2018):

 1. поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки;
 2. види порушень академічної доброчесності, способи їх ідентифікації;
 3. інструменти та процедури перевірки академічних творів на плагіат;
 4. методи навчання здобувачів освіти академічному письму та академічній доброчесності;
 5. інструменти та способи мотивування здобувачів освіти до доброчесної пов едінки;
 6. норми законодавства, вимог внутрішніх нормативних документів з питань академічної доброчесності, визначені закладом вищої освіти, методи запобігання порушенням, види академічної відповідальності та процедури розгляду справ про порушення академічної доброчесності;
 7. вивчення та впровадження практик провідних університетів світу із забезпечення академічної доброчесності;
 8. створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

2 ЕТАП ( з 07 до 11.02.2022 р.) - Проведення круглого столу спільно з колегами Польщі; навчальні презентації та консультації з міжнородними експертами щодо академічної доброчесності. Впродовж навчальних презентацій забезпечується переклад українською мовою. КЛЮЧОВІ СПІКЕРИ:

 • Алі Тахмазов, виконавчий директор Plagiat.pl, Польща;
 • Кшиштоф Гутовский, експерт з авторського права, Польща;
 • Томаш Фольтеник - керівик Європейської мережі академічної доброчесності (European Network for Academic Integrity); ;
 • Представники Європейської мережі бібліотекарів відкритої освіти (European Network of Open Education Librarians).

Питання для обговорення:

 1. проблеми імплементації принципів академічної доброчесності (АД) та запобігання плагіату в академічному середовищі;
 2. «Конституція для науки», новий закон про вищу освіту Польщі в дії;
 3. співробітництво з Україною: меморандум МОН з компанією Plagiat.pl від 23 лютого 2018 в дії. (Plagiat.pl);
 4. практичний досвід впровадження систем антиплагіату в університетах Європи та світу в організаційному та юридичному аспектах;
 5. системи виявлення можливого плагіату : загальна характеристика систем, інтерпретація звіту, процедури перевірки та оцінки на плагіат;
 6. використання систем виявлення можливого плагіату для підвищення якості наукових видань: запобігання плагіату у видавничій діяльності;
 7. перспективи розвитку програмного забезпечення для виявлення можливого плагіату.

3 ЕТАП (12.02-04.03.2022) - самостійне дослідження, написання та захист наукового есе на тему “Академічна доброчесність: виклики сучасності”.

Детальніше: https://www.iiasc.org/adonlinemay2020/

 

 


To top