ВСЕ ПРО ЄВІ ТА ЄФВВ

ЩО ТАКЕ ЄВІ? ЯКІ БЛОКИ МІСТИТЬ?

ЄВІ – єдиний вступний іспит, форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності. ЄВІ складатиметься з тесту загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської на вибір вступника).   

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентностіПрограма тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) передбачає оцінку таких компетентностей вступників: здатність спілкуватися державною мовою, здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ТЗНК містить два компоненти: вербально-комунікативний (критичне читання, аналітичне письмо, комунікація) та логіко-аналітичний (логічне та аналітичне мислення).Блок ТЗНК складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного. Усього буде 33 завдання, з-поміж яких:

  • 10 – на заповнення пропусків у мікротексті (потрібно буде  доповнити речення словосполученнями / словами із запропонованих варіантів);
  • 23 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На проходження тесту буде відведено 75 хвилин.

Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті. Отже, за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від  0 до 33 тестових балів.

Завдання  з іноземної мови  буде укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мовПрограма тесту з іноземної мови створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності. Зміст тестових завдань ґрунтується на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в країнах, мову яких вивчають, відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених Програмою ЄВІ. Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови.

Тест міститиме всього 30 завдань, з-поміж яких:

  • 6 – на встановлення відповідності (потрібно буде  дібрати заголовки до текстів / частин текстів із запропонованих варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);
  • 5 – із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • 19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно буде доповнити речення в тексті словосполученнями / словами із запропонованих варіантів).

На проходження тесту буде відведено 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів буде нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку ЄВІ з іноземної мови можна отримати від  0 до 30 балів.

Свій результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування  знатимуть після завершення роботи над ЄВІ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. Зауважте, що для отримання результату з ТЗНК за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 3 тестових бали, так само і з іноземної мови.

ЩО ТАКЕ ЄФВВ?

ЄФВВ - єдине фахове вступне випробування, форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на спеціальності галузей знань «Освіта/Педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Інформаційні технології», «Сфера обслуговування»,  «Міжнародні відносини». ЄФВВ передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.   

КОМУ ПОТРІБНО СКЛАДАТИ ЄВІ?

ЄВІ – є обов'язковим для вступу на бюджет та контракт на всі спеціальності для вступників на основі диплому Бакалавра.

КОМУ ПОТРІБНО СКЛАДАТИ ЄФВВ?

ЄФВВ – є обов'язковим для вступу на такі спеціальності: 015 Професійна освіта, 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво та торгівля, 122 Комп'ютерні науки. 

ЯКЩО Я МАЮ ДИПЛОМ МАГІСТРА/СПЕЦІАЛІСТА, ЧИ ПОТРІБНО МЕНІ СКЛАДАТИ ЄВІ?

При вступі на контрактні місця на основі диплому магістра або спеціаліста складання ЄВІ не є обов'язковим на спеціальності, які не передбачають складання ЄФВВ.

КОЛИ БУДУТЬ СКЛАДАТИСЯ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ В МАГІСТРАТУРУ?

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури.

Вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

  • основна: 24 червня – 15 липня;
  • додаткова: 31 липня – 14 серпня.

Реєстрація осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ,  триватиме з 7 до 29 травня включно. Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційний листок, у якому будуть зазначені дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет вступника».

У додатковий період (17–21 червня) зможуть зареєструватися  особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

До 17 червня зареєстровані учасники отримають на інформаційній сторінці «Кабінет вступника» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а учасники ж додаткової сесії – до 26 липня. 

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 20 липня 2024 року, додаткової сесії – до 20 серпня 2024 року.

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ВАРІАНТИ ЄВІ 2023 РОКУ

Бажаємо успіху!

Консультаційна лінія ПК ХНАДУ
         +38 (095) 362-57-07 (Viber, Telegram, WhatsApp)
         +38 (097) 413-62-02  
_____________________________________________  

Птиця Геннадій Григорович, відповідальний секретар приймальної комісії

       +38 (050) 633-58-93
_____________________________________________

 Email: abitur@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua