Мотиваційний лист

ЯК НАПИСАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ?

Відповідно до змін до ст.44 Закону України «Про вищу освіту», прийнятим 18 грудня 2019 року (набрали чинності 16.01.2020), Наказу МОН України «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 р.» № 392 від 27.04.2022 р. (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), Правилами прийому на навчання до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету для здобуття вищої освіти в 2022 році, університет має право приймати на навчання з урахуванням результатів оцінювання мотиваційного листа.

Мотиваційний лист матиме вирішальне значення при оцінці кандидатів з однаковими балами (вступ на бюджет) та при оцінці вступників під час вступу на контрактну форму навчання.

Критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються Правилами прийому ХНАДУ.

 

 

Хто буде оцінювати мотиваційні листи?

Лист може розглядатися як адміністративним, так і викладацьким складом університету. Однак не викликає сумнівів, що розглядати та оцінювати мотиваційні листи вступників повинні ті, хто буде потім їх навчати – тобто викладачі.

Про що можна написати у мотиваційному листі?

Для написання гарного мотиваційного листа вступнику потрібно вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще відобразить його здібності, бачення свого майбутнього, зацікавленість у навчанні за обраною бакалаврською чи магістерською програмою, вмотивованість до навчання тощо.

Ця інформація може стосуватися, зокрема, наступних аспектів.

  • Досягнення у навчанні

Інформація про досягнення вступника під час навчання у школі є однією з найважливіших складових мотиваційного листа. Якщо вступник мав високі оцінки в школі (у тому числі й з профільних предметів), це показує, що він схильний до дисципліни та наполегливого навчання. Отже, цілком вірогідно, він буде добре вчитися й в університеті.

Якщо ж у нього високі оцінки лише з профільних предметів, то це вказує на сферу його професійної зацікавленості, здібності та здатність успішно вивчати дисципліни, дотичні до його майбутньої професії.

Якщо вступник спочатку навчався посередньо, однак, визначившись зі своєю майбутньою спеціальністю, суттєво підвищив бали з профільних предметів, то це також може бути переконливим аргументом про його готовність навчатися

  • Причини обрання спеціальності

Складовою мотиваційного листа може бути: 

  • коротка історія вступника про те, чому саме він обрав відповідну освітню програму;
  • що спонукало його обрати майбутню професію
  • приклад батьків, знайомих, родичів;
  • життєві обставини;
  • прочитана література тощо.

Можливо, вступник мріє відкрити власний бізнес, працювати адвокатом і захищати права людини у суді, споруджувати будинки, розробляти комп’ютерні ігри чи забезпечувати кібербезпеку тощо. Наявність такої інформації в мотиваційному листі та її лаконічне й послідовне відображення може підкреслити мотивацію вступника до навчання.

Прочитана література, пройдені курси, отримані сертифікати

Якщо вступник справді цікавиться професією, то він, ймовірно, повинен прагнути дізнатися про неї більше. Завдяки інформатизації суспільства сьогодні немає жодних труднощів для того, щоб глибше вивчити свою майбутню спеціальність. Можна знайти і прочитати спеціалізовану літературу, пройти онлайн навчання тощо. Уся ця інформація буде свідчити про щире зацікавлення майбутньою професією і вмотивованість до навчання.

Обізнаність з навчальною програмою, викладацьким складом, можливостями, які дає університет

Сьогодні більшість університетів викладають досить докладну інформацію про навчальну та наукову діяльність в мережі Інтернет та на власних веб-сайтах. Для залучення студентів розробляються рекламні проспекти, які дають уявлення про осітню програму та дисципліни, які доведеться вивчати, можливості академічного обміну, проходження практики, працевлаштування.

Зазначення в мотиваційному листі короткої інформації щодо обізнаності з можливостями університету, прагнення участі в його навчальних, наукових та інших програмах буде свідчити про щиру зацікавленість вступника в обраній спеціальності та університеті.

• Наявний практичний досвід

Ще одним аргументом, який підкреслить вмотивованість студента, може бути інформація про практичний досвід чи роботу в межах обраної спеціальності. Наприклад, якщо студент цікавиться маркетингом, то досвід роботи в закладах торгівлі може бути хорошим додатковим аргументом на його користь.

Однак у цьому випадку є певні застереження, адже не кожен може поєднувати практику та навчання. Часто задля успіху в одному доводиться жертвувати іншим. Бувають випадки, коли студенти молодших курсів забувають про навчання і концентруються на роботі. У такому випадку це відображається на фаховості студента і негативно сприймається викладачем. Тому у мотиваційному листі варто наголосити, що вступник усвідомлює цю проблему і готовий працювати для того, щоб дотримуватись балансу між навчанням та роботою.

Соціальні навички, громадська робота, спортивні досягнення чи захоплення, зацікавлення танцями, вокалом

Будь-який університет – це не лише навчальний заклад. У ньому вирує соціальне та громадське життя, функціонують органи студентського самоврядування, гуртки, створюються і беруть участь у змаганнях спортивні команди, формуються та виступають з концертами ансамблі чи гурти. Обізнаність вступника з цією стороною функціонування університету та наявність здібностей, які дадуть можливість взяти у ній участь можуть бути додатковим (але не основним) аргументом на його користь.

Чи варто користуватись зразками мотиваційних листів?

Такі зразки мотиваційних листів можуть використовуватись. Однак не варто забувати, що як вступник, так і викладач мають доступ до Інтернету. Тому не складно перевірити джерело його походження. Тому зразки мотиваційних листів доцільно використовувати лише як орієнтир. Він може підказати слушну думку, допомогти визначитись з інформацією, яку варто подати, зорієнтувати щодо структури та обсягу.

 

Зразки мотиваційних листів

Бажаємо успіху!

 

із застосуванням матеріалів сайту: cutt.ly/dF2cgOq