Аккредитация

 Внешняя ссылка открывается в новом окнеНАКАЗ МОНУ 11.07.2019 № 977  ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дополнительно: Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МОН «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

І. Нормативные и вспомогательные документы

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 2. ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми;
 3. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
 4. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);
 5. Глосарій;
 6. Графік прийняття заяв про акредитацію у 2019/2020 навчальному році.

ІІ. Формы документов

 1. Заява від ЗВО, НДІ, інших освітніх установ та організацій;
 2. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;
 3. Звіт експертів.

ІІІ. Публичная информация про аккредитацию в 2019/2020 у.г.

 1. Реєстр акредитаційних справ;
 2. Накази про призначення експертних груп;
 3. Акредитаційні справи.

IV. Письма-розъяснения

 1. Щодо особливостей акредитації освітніх програм спеціальностей, шифри яких змінено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53;
 2. Лист-роз’яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими;
 3. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.;
 4. Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації освітніх програм у 2019/2020 році;
 5. Лист-роз’яснення щодо відряджень експертів з акредитації;
 6. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації.

V. Полезные материалы

 1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);
 2. Силабус проти РТП;
 3. Як створити силабус: 3 корисні ресурси;
 4. Схема процесу акредитації;
 5. Інструкція з накладання КЕП;
 6. Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні;
 7. Що таке Силлабус і для чого він.
 8. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;
 9. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);
 10. Склад конкурсних комісій з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

 

 

To top