Склад галузевої конкурсної комісії для проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»: Експлуатація та ремонт засобів транспорту 2020-2021 н.р.

Голова комісії Дмитрієв І.А. д.е.н., проф., проректор з наукової роботи (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Заступник голови комісії Волков В.П. д.т.н., професор, завідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Секретар Сараєва І.Ю. к.т.н., доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Грицук І.В. д.т.н., професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок (Херсонська державна морська академія)
  Дужченко В.В. д.т.н., професор кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних механізмів (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
  Клименко В.І. д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Лебедєв А.Т. д.т.н., професор, завідувач кафедри тракторів та автомобілів (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка)
  Подригало М.А. д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Шаша І.К. д.т.н., професор кафедри автобронетанкової техніки (Національна академія національної гвардії України)
  Шуляк М.Л. д.т.н., доцент, професор кафедри тракторів та автомобілів (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Перта Василенка)
  Назаров О.І. к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування і ремонту машин (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Сергієнко М.Є. к.т.н., професор кафедри автомобіле- і тракторобудування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)