КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В MOODLE

05 листопада 2020 р. на базі кафедри менеджменту факультету управління та бізнесу ХНАДУ відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» що присвячена 90 річниці заснування ХНАДУ та 55-річчю кафедри менеджменту.

У зв’язку з карантинними обмеженнями конференція проводилася в заочному та дистанційному форматах. Дистанційний формат здійснювався на основній платформі для реалізації дистанційного навчання в ХНАДУ - навчальному сайті ХНАДУ, що працює на основі Moodle (режим доступу до персональної web-сторінки конференції - http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1576).

Завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор Криворучко О. М. офіційно привітала учасників та гостей конференції і відкрила роботу конференції.

Здобувачі вищої освіти та інші учасники працювали за секціями шляхом участі у відповідному форумі конференції:

секція 1. Перспективи розвитку економіки підприємства та підприємництва (30 статей або тез доповіді).

секція 2. Управління трудовою діяльністю (25 статей або тез доповіді).

секція 3. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю (38 статей або тез доповіді).

секція 4. Управління фінансовою діяльністю (19 статей або тез доповіді).

Дистанційний формат проведення конференції полягав у здійсненні здорової дискусії щодо наданих на конференцію матеріалів за формою питання-відповіді. Питання мали можливість задавати не тільки учасники та викладачі, але також і гості конференції.

В роботі конференції прийняли участь 113 учасників з різних областей України та республіки Біларусь. В цілому на конференцію подано 112 статей та тез доповідей (в т.ч. сторонніми організаціями – 37). Матеріали для участі в конференції було надіслано з 9 вищих навчальних закладів України та трьох з республіки Біларусь.

Матеріали конференції були розміщені на  офіційній web-сторінці даної конференції у відповідній секції. Матеріали конференції опубліковані у збірнику електронного формату. Збірник розміщено на сайті кафедри менеджменту (https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/menedzhmentu/vseukrajinska-naukovo-praktichna-konferencija/) у відповідному розділі та на офіційній web-сторінці даної конференції (http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1576) та буде розіслано учасникам конференції за представленими в заявці електронними адресами у вказані в інформаційному листі конференції терміни. 

Новости по дате

Новости по тегам

По категории