Навчання на кафедрі військової підготовки

Партнер Харківського національного автомобільно-дорожнього університету – Кафедра військової підготовки офіцерів запасу ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА розпочала набір на Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу 2022 рік

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВСТУПУ НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ:

 • на військову підготовку можуть вступати громадяни України, які здобувають або мають вищу освіту за рівнем не нижче бакалавра (студенти закладів вищої освіти (ЗВО) всіх форм навчання починаючи з 3 по 5 (6) курси, а також випускники ЗВО тощо) придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями;
 • громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при ЗВО надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період проведення військової підготовки на ФПОЗК ХНУПС (частина 8 статті 17 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу).

ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ ДОЗВОЛИТЬ:

 • служити на умовах контракту на посадах офіцерського складу Збройних Сил України, структур Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби; 
 • працювати в органах державної влади та управління.

 

УМОВИ ТА ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ:

 • вартість послуги з військової підготовки – близько 20 000 грн. за два роки навчання (можливе незначне корегування) (оплата посеместрова);
 • відсутність обмежень кількості для вступу осіб жіночої статі;
 • можливі варіанти проходження військової підготовки з можливістю здійснення дистанційного навчання (on-line):
 1. один день на тиждень (метод “військового дня”) за програмою навчального семестру; 
 2. протягом чотирьох тижнів щоденних занять (метод “начального збору”) за програмою навчального року у період часу зимових канікул студентів;
 3. за індивідуальним графіком для громадян України, які успішно опановують навчальну програму військової підготовки та цивільного ЗВО.
 • заяви (зразок на сайті кафедри/ ВІТВ-абітурієнт- заява студента);
 • копію паспорта(1-а сторінка);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • посвідчення про приписку до призивної дільниці (с обох сторін).

Телефон для довідок: +380632120880

Електронна адреса ФПОЗК ХНУПС: hups.fpozk@ukr.net

ПОРЯДОК ВСТУПУ НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ

ВАЖЛИВО

Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 47, ст.314) У статті 17: частині восьмій

"Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки".