Військово-мобілізаційний підрозділ

Станом на 15.02.2018

Громадяни України чоловічої статі:

Допризовники в рік виповнення 17-ти років повинні отримати у військкоматі за місцем реєстрації посвідчення про приписку та представити його та копію паспорта до військово-мобілізаційного підрозділу ХНАДУ;

Студенти, які поступили на денну форму навчання, повинні представити до приймальної комісії або до військово-мобілізаційного підрозділу ХНАДУ копії паспорта, документа про освіту, посвідчення про приписку або військового квитка;

Призовники-студенти 1-го - 6-го курсів, яким надана відстрочка від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня особисто подавати у районні (міські) військові комісаріати (довідку за формою № 17, яку отримують у військово-мобілізаційному підрозділі ХНАДУ).

Аспіранти денної форми навчання повинні представити до військово-мобілізаційного підрозділу ХНАДУ фото 3х4 см, копії посвідчення про приписку або військового квитка, копії паспорта і документа про освіту.

Співробітники ХНАДУ віком до 60 років повинні представити до військово-мобілізаційного підрозділу ХНАДУ фото 3х4 см, копії військового квитка (посвідчення про приписку), паспорта, документа про освіту.

Всі призовники та військовозобов'язані віком від 17 до 60 років в разі зміни облікових даних повинні в семиденний термін повідомити військово-мобілізаційний підрозділ ХНАДУ.

Громадяни, у яких в наявності довідки (замість військового квитка), обліково-послужні картки, приписні посвідчення та інше – не мають встановлених військово-облікових документів і повинні невідкладно прибути до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку для їх отримання.

Корисна інформація

Витяги з законів України про війскову службу
Інформація для призовників та війсковозабов'язаних
Відповідальність за порушення правил військогового обліку