Спеціалізована Вчена рада К 64.059.05.

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ)успішно функціонує спеціалізована вчена рада К 64.059.05 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності:

  •    05.05.05 – піднімально-транспортні машини;