Навчально-науковий центр галузевих технологій ХНАДУ

Основним завданням Центру є сприяння інтеграції системи забезпечення якості освіти до інституційних систем забезпечення якості у Європейському освітньому просторі шляхом впровадження інноваційних технологій в освітній процес, розвитку інновацій, забезпечення освітніх та професійних кваліфікацій на Європейському рівні.

Метою Центру є забезпечення практичного навчання здобувачів вищої освіти, розвиток системи підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів, здійснення науково-виробничої діяльності, яка пов’язана з основними напрямами освітньої та інноваційної діяльності Університету, зокрема у галузі геодезичного виробництва, будівництва та цивільної інженерії, експлуатації будівельних і дорожніх машин.    

Центр є практичним майданчиком для реалізації партнерських проектів у співпраці Університету зі стейкхолдерами.

Основними завданнями Центру є:

  • надання здобувачам вищої освіти можливості набуття практичних навичок роботи із сучасним геодезичним навігаційним обладнанням та програмним забезпеченням;
  • навчальна, наукова та виробнича діяльність, яка відповідає Статуту Університету,
  • організація і проведення разом з представниками стейкхолдерів конференцій, семінарів, виставок тощо.

Відповідно до основних завдань функціями Центру є:

  • участь у системі забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до Статуту університету;
  • матеріально-технічне та організаційне забезпечення підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки кадрів на базі обладнання та програмного забезпечення Центру;
  • розробка навчально-методичного забезпечення та інноваційних методик навчання відповідно до навчальних планів та робочих програм;
  • реалізація методичних розробок щодо роботи у відповідності з існуючою нормативною базою;
  • організація доступу здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Університету до методичного, інформаційного та матеріально- технічного забезпечення усіх видів занять, курсового та дипломного проектування;

Контакти

Директор центру  

Фокін Олександр Сергійович

khnahu.international@remove-this.gmail.remove-this.com

Холодов Антон Павлович

консультант з питань інноваційного розвитку