Перелік вибіркових дисциплін освітнього рівня магістр

Дисципліни загальної підготовки загальноуніверситетського пулу

Дисципліни професійної підготовки загальноуніверситетського пулу

Перелік вибіркових дисциплін освітнього рівня магістр за освітніми програмами