275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітня програма передбачає оволодіння здобувачами вищої освіти концептуальними засадами дослідження, розробки, проектування, організації, управління транспортних систем та розв’язання актуальних задач і проблем в галузі автотранспорту, зокрема в частині підвищення ефективності функціонування транспортних і логістичних систем. 

Ступень вищої освіти

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 280 студентів

Кредитів  ECTS - 240

Термін навчання - 1,4 роки

Ліцензійний обсяг - 200 осіб (на три магістерські ОПП)

90 кредитів ECTS

Термін навчання - 4 роки

Ліцензійний обсяг - 40 пошукачів

Кредитів ECTS - 48