Published:

Моніторингове дослідження

Шановні колеги, Харківський національний автомобільно-дорожній університет приєднався до участі у моніторинговому дослідженні базових аспектів організації освітнього процесу (якості, безпеки та ресурсів) в закладах фахової передвищої та вищої освіти в умовах воєнного стану шляхом щопіврічних...

Published:

Обговорення ОП бакалаврського рівня "Менеджмент організацій і логістика" спеціальності 073 "Менеджмент"

7 травня 2024 року на кафедрі менеджменту була організована дистанційно значуща зустріч, присвячена обговоренню освітньої програми на рівні бакалавра "Менеджмент організацій і логістика" з представниками академічної спільноти за спеціальністю 073 "Менеджмент". Гарант освітньої програми, доцент...

Published:

ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Шановні стейкхолдери!

Оголошується початок щорічного опитування:

·         здобувачів вищої освіти за трьома анкетами: 1) щодо якості викладання освітніх компонентів за другий семестр 2023-2024 навчального року, 2) щодо задовільності освітнім середовищем та матеріальними ресурсами,

Published:

Обговорення проєкту ОП на рівні магістра 073 "Менеджмент організацій і адміністрування"

На початку квітня 2024 року відбулася захоплююча зустріч представників провідних університетів, які приймають участь у формуванні освітніх програм зі спеціальності 073 "Менеджмент". Такі зустрічі стають справжнім форумом для обговорення інноваційних підходів та найкращих практик у сфері вищої...

Published:

АКРЕДИТАЦІЯ

освітньої програми  Будівництво та цивільна інженерія (PhD)

Published:

Вебінар «Кваліфікація та професійна діяльність викладача ЗВО»

  02.04.2024 в рамках «Школи якості ХНАДУ» відділом АСЯН був проведений вебінар для науково-педагогічних працівників університету «Кваліфікація та професійна діяльність викладача ЗВО», на якому розглянули питання ліцензійних вимог впровадження освітньої діяльності, відповідності ним викладачів,...

Published:

Кафедра менеджменту отримала сертифікат про акредитацію ОП "Менеджмент організацій і логістика"

Ми із великою гордістю повідомляємо, що кафедра Менеджменту Факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету отримала Сертифікат Акредитації для освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і логістика" (перший (бакалаврський) рівень,...

Published:

АКРЕДИТАЦІЯ

 ОП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) »  

Published:

АКРЕДИТАЦІЯ

  ОП   «Інформаційно-вимірювальні технології»  

Published:

Методичний семінар «Моніторинг, обговорення та перегляд освітніх програм»

В рамках «Школи якості ХНАДУ» 01.03.2024 був проведений методичний семінар «Моніторинг, обговорення та перегляд освітніх програм», що вже став щорічним у переддвер’ї процедури громадського обговорення освітніх програм ХНУДУ, і на якому були розглянуті процедурні питання перегляду ОП. 

Published:

АКРЕДИТАЦІЯ

 освітньої програми  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Published:

АКРЕДИТАЦІЯ

ОП «Автомобілебудування»  

To top