Захист дипломних робіт спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

     На кафедрі Проектування доріг, геоедезії і землеустрою 18 - 21 грудня 2023 р. відбувся захист дипломних робіт студентами спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" на здобуття ступеня магістр. Екзаменаційна комісія розглянула та заслухала захист 46 дипломних робіт, у тому числі: дорожньо-будівельний факультет - 33; центр освітніх послуг - 13.

     Захист дипломних робіт проходив у онлайн режимі на платформі Zoom.

     Дипломні роботи виконані із застосуванням фактичних матеріалів роботи підприємств – баз практики студентів. Дані роботи об’єктів аналізувалися відповідно до тематики дипломного проектування і відображали технічні та техніко-економічні показники роботи підприємств.  

     Усі студенти дорожньо-будівельного факультету та центру освітніх послуг повністю використали результати науково-дослідних робіт при розробці дипломних робіт.    

     Студенти дорожньо-будівельного факультету  та центру освітніх послуг мають апробацію та впровадження результатів дипломних робіт у вигляді опублікованих тез доповідей на науково-практичних конференціях, статей у збірниках наукових праць.


News by date

By Category