ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія

    Згідно наказу по університету №48 від 21.04.2020 «Про склад ЕК щодо прийому Державних іспитів та захисту випускних кваліфікаційних робіт на рівень бакалавра у 2019/2020 навчальному році» на кафедрі екології ХНАДУ 16 та 17 червня 2020 року відбувся захист дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» у дистанційному режимі у форматі Zoom-конференції. Державна екзаменаційна комісія у складі директора НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» проф. Гриценка А.В., завідувача кафедри екології проф. Внукової Н.В., професора кафедри екології ХНАДУ проф. Юрченко В.О. та доцента кафедри екології ХНАДУ доц. Позднякової О.І. забезпечила кваліфіковане оцінювання дипломних робіт студентів, представлених на здобуття кваліфікації «бакалавр  екології».


Щиро вітаємо здобувачів та їх дипломних керівників з успішним захистом дипломних робіт!

News by date

By Category