Вітаємо з затвердженням

Затверджено рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів

Поздоровляємо викладача кафедри
Рагуліна Віталія Миколайовича
з затвердженням рішення про присудження наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальністю
05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та лісотехнічних pобіт»

Наказ № 1188 від 24.09.2020

News by date

By Category