Відкрита лекція з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка»

1 вересня 2020 року 09.45 в аудиторії 230 відбулась відкрита лекція з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка».

Лекція проводилась для студентів автомобільного факультету за спеціальністю 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»    освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (групи: МА-21-19, ММ-21-19. ).

Тема лекції: Тема лекції «Основні поняття і визначення в електротехніки та електроніки».

Питання, що розглядалися на лекційному занятті:

- закони лінійних електричних кіл;

- визначення основних законів лінійних електричних кіл;

- баланс потужності.

Лектор: к.т.н., доцент кафедри автомобільної електроніки Борисенко А.О.

News by date

By Category