УЧАСТЬ ЗАСІДАННІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

        1 жовтня 2020 року завідувач кафедри екології ХНАДУ, проф. Внукова Наталія Володимирівна прийняла участь у засідання спеціалізованої вченої ради К 64.812.01 у Науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем». Під час засідання розглядалася дисертаційна робота Солодовнікової Л.М. на тему «Зниження рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів в Україні», яка була подана на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

        Щиро вітаємо здобувача з успішним захистом!

News by date

By Category