Участь у засіданні круглого столу на тему: "Інвентаризація лісів: проблеми, перспективи, міжнародний досвід"

05 березня 2024 року викладачі кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою прийняли участь у  засіданні круглого столу на тему: "Інвентаризація лісів: проблеми, перспективи, міжнародний досвід". Даний захід організовано Державним біотехнічним університетом.

На засідання круглого столу обговорювались питання сучасного стану інвентаризація лісів в нашій країні та за кордоном. Вітальне слово було надано декану факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування Державного біотехнологічного університету, док . екон. наук , проф. Суска Анастасії.

Було заслухано доповіді:

1. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ ШИРОКОМАСШТАБНИХ ЛІСОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ В УКРАЇНІ. Пастернак Володимир, доктор с.-г. наук , професор, головний науковий співробітник відділу інвентаризаці ї лісів, моніторингу, сертифікації та лісовпорядкування, Інститут лісового господарства та агролісомеліорації; професор кафедри лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства, Державний біотехнологічний університет (м.Харків, Україна)

2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ У ЛИТВІ: ПОГЛЯДИ НА МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ.  Мозгеріс Гінтаутас, доктор наук , професор, завідувач кафедри лісових наук , Університет Вітаутаса Магнуса (м.Каунас, Литва)

3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ У ЛАТВІЇ: РОЗВИТОК ТА ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ.  Сувейзда Оскар, інженер лісового господарства, лісовий таксатор, викладач факультету наук про ліс і навколишнє середовище, Латвійський університет природничих наук і технологій (м.Єлгава, Латвія)

4. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ СТАНУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ М. АЛМАТИ. Кертешев Талгат, канд. с.-г. наук , доцент кафедри лісових ресурсів, мисливствознавства та рибного господарства, Некомерційне акціонерне товариство «Казахський національний аграрний дослідницький університет (м. Алмати, Казахстан) 

5. НАЦІОНАЛЬНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Сураппаєва Венера, канд. біолог. наук , Науково-виробничий центр лісів Національної академі ї наук Киргизької Республі ки (м.Бішкек, Киргизстан) 

6. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСОВИХ МАСИВІВ В РЕСПУБЛІЦІ УЗБЕКИСТАН. Абдухамідов Абілкосим, канд. тех. наук , доцент кафедри управління нерухомим майном, Самаркандський державний архітектурно-будівельний університет (м.Самарканд, Узбекистан)

За участь у засіданні круглого столу кожен учасник отримав відповідний сертифікат.

Дякуємо колегам за запрошення та організацію вкрай важливого заходу! 


News by date

By Category